Lena Gers

työnopastajien koulutus | osallistavat menetelmät asiantuntijoille |esimiesten työpajat | työturvallisuus | kemikaaliturvallisuus | liuos- ja seoslaskut kemian laboratoriossa |  ympäristövaikutukset ja niiden vähentäminen