Itsensätyöllistäjien työpaja

Työpaja on tarkoitettu erityisesti niille, jotka haluavat hyödyntää uusia työnteon malleja itsensä työllistämiseksi mutta kaipaavat tukea ja verkoston näkemystä oman ideansa kirkastamiseen.

Flying Officen toteuttamiin Itsensätyöllistäjien -työpajoihin, on osallistunut jo 50 uutta vaihtoehtoa etsivää henkilöä. Palautteita aiemmista tilaisuuksista:

Hyvä, uusia oivalluksia/ideoita/palautetta, hyvää verkostoitumista.

Erityisen ilahduttavaa oli, miten täysin eri suunnista tulevat ihmiset puhalsivat samaan hiileen ja loivat uusia ideoita.

Energinen fiilis. Tuli uusia ajatuksia ja uskoa omiin ideoihin.

Sain vahvistusta omaan liikeideaan. Oli mukava huomata, että muutkin pohtivat samalla tavalla. Hyviä kommentteja muilta kurssilaisilta.

Työpajan anti osallistujille:

• Omien vahvuuksien kirkastaminen
• Oppiminen toisten kokemuksista
• Oman verkoston kasvattaminen
• Innostuksen vahvistaminen seuraavaan konkreettiseen askeleeseen

Työpajassa tehdään sekä itsenäistä että ryhmätyötä, käydään keskusteluja sekä käytetään luovia ja osallistavia menetelmiä. Osallistujilta kerätään vielä ennen tilaisuutta odotukset valmennuspäivälle.

Esimerkki tilaisuuden ohjelmasta:

Aamukahvit, agenda & tavoitteet

Alustus
– Mitä tarkoittaa itsensätyöllistäminen?
– Työelämän muutos ja uudenlaiset mahdollisuudet
– Case-esimerkkejä elävästä elämästä

Osallistujien tutustuttaminen ja jako pienryhmiin

Mahdollisuuksien mindmap –menetelmä (yksilö- sekä pienryhmätyöskentelynä)
– tämän asian tai ongelman haluan palveluillani ratkaista
– tätä osaan ja haluan tehdä
– mihin kaikkeen tämä liittyy
– oman idean ymmärtäminen ja kirkastaminen

LOUNAS

Mahdollisuuksien mindmapissa olevan näkyväksi tekeminen (konseptointi luovalla menetelmällä)
– pääviesti ja slogan
– asiantuntijabrändi ja/tai tuotteet
– konsultointikierros

Loppukeskustelu
– miten tästä eteenpäin?
– palautteiden kerääminen

Alustus:
Virva Suikkanen, itsensätyöllistäjä ja työmarkkinoiden kehittäjä
Valmentajat:
Aila Laisi, fasilitoija, luovien ja osallistavien menetelmien ohjaaja
Päivi Kaltiokallio, työelämävalmentaja ja muutoksen mahdollistaja
Päivi Leinonen, fasilitoija ja ryhmien ohjaaja

Mikäli aihe kiinnostaa sinua, voit jättää viestiä meille niin olemme sinuun yhteydessä info@flyingoffice.fi.

Advertisement